Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Členovci > Bradoriidi

Bradoridi (Bradoriida)

      Bradoriidi (lat. Bradoriida) jsou drobní mořští členovci s dvouchlopňovou schránkou (karapaxem), kryjící jako u dnešních ostrakodů (lasturnatek) celé tělo. V dobách své největší slávy byli celosvětově rozšířeni a v kambriu a spodním ordoviku tvořili velmi významnou složku společenstev bezobratlých.
Zatímco byli bradoriidi tradičně považováni za příbuzné, nebo dokonce předky ostrakodů, výrazně rozdílná anatomie jejich končetin tuto příbuznost příliš nepodporuje. Nejsou zřejmě příbuzní ani morfologicky podobným zástupcům kambrické skupiny Phosphatocopida. Nejpravděpodobněji budou náležet do skupiny Eucrustacea jako její stem-group.

Rozšíření
První bradoriidi se objevují krátce před nástupem trilobitů. Jejich výskyt lze rozčlenit do dvou provincií:
1) Chladnovodnější Evropská perigondwana
2) Laurentie, dnešní Asie, Austrálie a Antarktida, které odpovídají teplejším, subtropickým a tropickým podmínkám. Zdroj: Hou et al. (2010)

Obr. 152: Rekonstrukce bradoriida rodu Kunmingella (podle Hou et al. 2009)
Emeiella Lee, 1975izolovaná miska svealutidního bradoriida VK407
Konicekion radionŠnajdr (1975a), Pl. 3 fig. 1otisk a protiotisk shluku zavřených schránek (zámkové okraje posunuty) a isol. lasturek. MŠ2004
Konicekion radionAD, Šnajdr (1975a)otisk a protiotisk shluku zavřených schránek (zámkové okraje posunuty) a isol. lasturek. MŠ2004
Konicekion radionAD, Šnajdr (1975a)otisk a protiotisk shluku zavřených schránek (zámkové okraje posunuty) a isol. lasturek. MŠ2004
Konicekionjedinci uvnitř Stromatocystita OZ98
Konicekion tixstlačená, špatně zachovaná schránka s posunutými lasturkami, zachován otisk a protiotisk MŠ2007
Konicekion tixdeformovaná levá lasturka MŠ2011
Konicekion tixdeformovaná pravá lasturka MŠ2015
Konicekion tixshluk uzavřených schránek a zbytků lasturek MŠ2016
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. III, fig. 5, 7otisk a protiotisk shluku schránek a isolovaných lasturek spolu se schránkami "Hyolithus" nov. Sp. Na okraji desky kranidium Ellipsocephalusfoto MŠ2005
Konicekion tixstlačená zavřená schránka MŠ2014
Konicekion tixneúplná levá lasturka MŠ2018
Konicekion tixstlačená, špatně zachovaná schránka s posunutými lasturkami, zachován otisk a protiotisk MŠ2006
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. 1, fig. 1, 2otisk a protiotisk shluku otevřených schránek a izolovaných lasturek HOLOTYP a PARATYPYfoto MŠ2012
Konicekion tixnegativy (otisky vnější strany) lasturek MŠ2017
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. 1, fig. 3, 4, 5otisk a protiotisk shluku otevřených schránek a izolovaných lasturek HOLOTYP a PARATYPYfoto MŠ2012
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. 2, fig. 1otisk a protiotisk shluku otevřených schránek a izolovaných lasturek HOLOTYP a PARATYPYfoto MŠ2012
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. II, fig. 2, 3, 4, Pl. III, fig. 4, 6, 8otisk a protiotisk shluku schránek a isolovaných lasturek spolu se schránkami "Hyolithus" nov. Sp. Nfoto MŠ2005
Konicekion tixŠnajdr (1975a), Pl. II, fig. 5, 6foto MŠ2005
Konicekion tixzavřená schránka zčásti skrytá v hornině MŠ2009

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]