Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Map search > Result

Result of the map search

Seznam exponátů z lokality Barrandien

Stenolaemata Borg, 1926

Inv. no.BB448
TaxonomyKmen: Bryozoa / Třída: Stenolaemata
Description
Lithostratigraphypražské souvrství - koněpruské vápence
Chronostratigraphypaleozoikum - devon - prag - prag
LocalityBarrandien

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]