Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Map search > Result

Result of the map search

Seznam exponátů z lokality Barrandien

Lunulicardium

Inv. no.JK18573
TaxonomyKmen: Mollusca / Třída: Bivalvia / Rod: Lunulicardium
Description
Lithostratigraphypožárské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - silur - přídolí
LocalityBarrandien
OriginKříž Jiří RNDr. , CSc.

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]