Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Map search > Result

Result of the map search

Seznam exponátů z lokality Barrandien

Ananaspis Campbell, 1967

Inv. no.PB646
TaxonomyKmen: Arthropoda / Třída: Trilobita / Rod: Ananaspis
Description
Lithostratigraphykopaninské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - silur
LocalityBarrandien
OriginVaněk Jiří

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]