Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Fenestella XA70
Fenestellazbytek vějíře fenestellidní mechovky (a) a další nejistý, špatně zachovaný kus (b) AH110
Fenestellačást zoaria, JH291
Fenestella p5959
Fenestellaaut. č. 644 JH276
Fenestellačást síťovitého zoaria, aut. č. 371 JH286
Fenestellafragment zoária, nový druh? JK19192
Fenestellidae p3781
Fenestellidae YA94
Fenestellidaebrachiopodi a mechovka, korálové společenstvo JK18202
Fenestellidaefenestelidní mechovka, korálové společenstvo JK18201
Fenestellidaečásti vějířů mechovek PB931
Fenestrellina exilis p1030
Fenestrellina exilis p1014
Fenestrellina exilis p995
Fenestrellina pannosa p3646
Fenestrellina pannosa p992
Fenestrellina pannosa p1003
Fenestrellinazoecium CW904
Fenestrellina p1286

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]