Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Mechovky

Mechovky (Bryozoa)

      Mechovky (lat. Bryozoa) jsou mikroskopičtí, výhradně vodní živočichové žijící v koloniích. Každý jedinec v kolonii se nazývá zooid. V kolonii žijící zooidi jsou většinou polymorfní (autozooidi, specializovaní heterozooidi). Ke své ochraně vylučuje každý jedinec schránku - zooecium, která je rourkovitá, vakovitá, krabicovitá apod. Ze zooecia vysunuje zooid přední část těla (polypid) včetně věnce chapadel, kterými lapá potravu. Schránka je chitinózní anebo želatinová, často prostoupená uhličitanem vápenatým. U některých mechovek se zooecium uzavírá víčkem (operkulem). Jednotlivá zooecia se vzájemně spojují a vytvářejí tak vnější kostru kolonie (mechovkového trsu) zvaného zoárium. Zoária mohou být povlékavá, keřovitá, nálevkovitá, masivní apod. Mechovky jsou původně mořští živočichové, některé taxony však žijí i v brakických a sladkých vodách. Pouze mořské mechovky mají vápnitá zoária, nejčastěji zachovaná jako fosilní zbytky. Obývají mělčí, čisté, prokysličené vody. V některých obdobích geologické historie (ordovik) jejich zoária dokonce tvořila útesy. Jsou z jistotou známé od ordoviku do recentu, nejistí zástupci již od svrchního kambria.
Bryozoa Ehrenberg, 1831povlak misky brachiopodafoto PB873
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK7112
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK7100
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6671
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6672
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5205
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5797
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5795
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5793
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5785
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK5798
Bryozoa Ehrenberg, 183111 úlomků větviček mechovek PB879
Bryozoa Ehrenberg, 1831 JK6747
Bryozoa Ehrenberg, 1831větvička větevnaté mechovky PB1118
Bryozoa Ehrenberg, 1831úlomky mechovek v bioklastickém vápenci PB691
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty mechovek PB685
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragment zoaria JK19145
Bryozoa Ehrenberg, 1831zoecium CW922
Bryozoa Ehrenberg, 1831fragmenty zoecia větevnaté mechovky CW871
Bryozoa Ehrenberg, 1831část kolonie, nutno dobře vypreparovat VF1307

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]