Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Žahavci > Konulárie

Konulárie (Conulariida)

      Konulárie (lat. Conulariida, syn. Conulata) jsou paleozoickou skupinou příbuznou k láčkovcům, jejichž poslední zástupci vymřeli až v triasu. Mají jehlanovitou schránku čtvercového průřezu, tvořenou fosforečnanem vápenatým a chitinem. Boky schránky jsou rozdělené povrchovým žlábkem, odpovídajícímu nízkému žebru prominujícímu do dutiny schránky na její vnitřní straně. Vnější povrch je pokryt příčnými i podélnými rýhami. Ústí schránky je kryto čtyřmi trojúhelníkovitými výběžky, vybíhajícími z horního okraje stěn a pravděpodobně bylo věnčeno chapadly. Konulárie lze pravděpodobně považovat za schránky specializovaných solitérních polypů. Vyskytují se od kambria (pokud mezi ně nepatří i vendoconulariidi, pak by byly známé již od proterozoika) až do triasu. Doporučené stránky: http://www.geol.umd.edu/~jmerck/bsci392/lecture22/lecture22.html

Umělecká rekonstrukce konulárie
Copyright: http://fany001.deviantart.com/art/Primary-Conularia-22852954?offset=0


 

BB472
Conularia BB472
BB469
Metaconularia anomala BB469
BB471
Metaconularia exquisita BB471
PB751
Metaconularia PB751
MS_2036
Pseudoconularia grandissima MŠ2036

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 399 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]