Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Prvoci > Radiolárie

Radiolárie (Radiolaria)

      Radiolarie, česky také nazývání jako mřížovci (lat. Radiolaria) jsou mořští planktonní prvoci zpravidla mikroskopických rozměrů, většinou s opálovou schránkou bohatě ornamentovanou otvory i trny.

Radiolárie jsou známy od kambria, od ordoviku začínají být stratigraficky významné. Výzkum těchto starších forem je však zatím v počátcích. Stratigrafický význam začínají mít od devonu, kdy dochází k částečné přestavbě jejich faun a k nástupu moderních forem.

Schránky radiolárií se často rozpouští v průběhu diageneze, a z jejich rozpuštěných schránek mohou vznikat rohovce. Radiolárie jsou však odolné a hromadí se v prostředí, kde nastává rozpouštění schránek z uhličitanu vápenatého, tj. ve velkých mořských hloubkách.

Zdroj: On-line geologická encyklopedie

Zdroj: Wikipedia


Radiolaria_2
Vyobrazení radiolárií v knize Ernsta Haeckela (1862): Die Radiolarien
Zdroj: Ernst Haeckel (1862): Die Radiolarien
Entactinia div. sp.schránky v kanadském balzámufoto PB135
Entactinia div. sp.schránky v kanadském balzámufoto PB136

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]