Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Hyoliths

Hyolitha (Hyoliths)

Hyolitha Marek, 1963

Inv. no.MD252
TaxonomyKmen: Mollusca / Třída: Hyolitha
Description
Lithostratigraphydobrotivské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - ordovik - llanvirn - dobrotiv
LocalityNeumětely - dobrotivské souvrství List ofxhibits on this locality
OriginDavid Martin

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]