Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Hyoliths

Hyolitha (Hyoliths)

Zdicella

Inv. no.PB1186
TaxonomyKmen: Arthropoda / Třída: Trilobita / Rod: Zdicella
Description
Lithostratigraphykrálodvorské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - ordovik - kralodvor - kralodvor
LocalityLejškov u Libomyšle, výkop ve strži List ofxhibits on this locality
OriginBudil Petr RNDr. Ph.D.

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]