Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Hyoliths

Hyolitha (Hyoliths)

Hyolitha Marek, 1963

Inv. no.VOD197
TaxonomyKmen: Mollusca / Třída: Hyolitha
Description
Lithostratigraphylibeňské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - ordovik - kralodvor - beroun
OriginVodička Jakub Bc.

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]