Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Hyoliths

Hyolitha (Hyoliths)

Hyolithus

Inv. no.XB553
TaxonomyKmen: Mollusca / Třída: Hyolitha / Rod: Hyolithus
Description
Lithostratigraphykopaninské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - silur - ludlow

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]