Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Hyoliths

Hyolitha (Hyoliths)

Hyolithus

Inv. no.XB565
TaxonomyKmen: Mollusca / Třída: Hyolitha / Rod: Hyolithus
Description
Lithostratigraphypražské souvrství - koněpruské vápence
Chronostratigraphypaleozoikum - devon - prag - prag
LocalityKoněprusy (oblast devonu: Kotýz - Zlatý kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla) List ofxhibits on this locality

back

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]