Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Chordates > Actinopterygians

Příklady fosilních paprskoploutvých ryb. © http://www.devoniantimes.orgVirtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]