Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Problematica

Organismy nejistého zařazení (Problematica)

      Jako problematika či organismy nejistého postavení (latinsky incertae sedis) označujeme organismy, jejichž tělesná morfologie nebo nedostatečné zachování nám znemožňuje zařazení do biologické či paleontologické systematiky. Většinou nám činí potíže jejich špatné zachování, v některých případech však může jít o organismy dobře dokumentované, ale s tak podivnou morfologií, že s s nimi zkrátka ani moderní paleontologie prostě neví rady. Příkladem může být podivný živočich Tullimonstrum gregarium.

Obr. 174: Tullimonstrum gregarium
Alectorurus formosusúlomek stlačeného jedince v pískovci MŠ1548
Alectorurus venosusjádro úlomku jedince MŠ1815
Coleolus p4603
Coleoprion p971
Dinomischus Conway Morris, 1977MIkuláš a Kordule (1998), Fig. 1Tubovitý zbytek organismu dlouhý ca 65 mm VK361
Eldonia Walcott, 1911téměř úplné tělo (disk) VK365
gen. n. Eliášová (nový nepopsaný rod)chitinózní (?) úzká rovná trubice SZ56
gen. n. Eliášová (nový nepopsaný rod)chitinózní (?) úzká rovná trubice SZ53
gen. n. Eliášová (nový nepopsaný rod)chitinózní (?) úzká rovná trubice SZ55
gen. n. Eliášová (nový nepopsaný rod)chitinózní (?) úzká rovná trubice SZ52
Gochtiadvě malá, terčovitá zoaria? v břidlici MM236
Incertae sedis (neformální název)protáhlá 1,5 mm široká a 40 mm dlouhá stopa (trn?) MM224
Incertae sedis (neformální název)úlomky fosfatických schránek, podobných Sphaenophtalus nebo jednoduchých (event. zdvojených) prutů s kruhovým průřezem MŠ11891
Incertae sedis (neformální název)úlomky fosfatických schránek, podobných Sphaenophtalus nebo jednoduchých (event. zdvojených) prutů s kruhovým průřezem MŠ11899
Incertae sedis (neformální název)úlomky fosfatických schránek, podobných Sphaenophtalus nebo jednoduchých (event. zdvojených) prutů s kruhovým průřezem MŠ11910
Incertae sedis (neformální název)úlomky fosfatických schránek, podobných Sphaenophtalus nebo jednoduchých (event. zdvojených) prutů s kruhovým průřezem MŠ11911
Incertae sedis (neformální název)úlomky fosfatických schránek, podobných Sphaenophtalus nebo jednoduchých (event. zdvojených) prutů s kruhovým průřezem MŠ11912
Incertae sedis (neformální název)horninový vzorek JK6001
Incertae sedis (neformální název)horninový vzorek JK6002
Incertae sedis (neformální název)horninový vzorek JK6005

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]