Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Annelids

Annelids

Pteropelta Eisenack, 1939

Inv. no.PT9
TaxonomyKmen: Annelida / Třída: Polychaeta / Rod: Pteropelta
Description
Lithostratigraphykopaninské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - silur - ludlow - ludford
LocalityKosov - profil ke vzorkům Petry Tonarové List ofxhibits on this locality
OriginTonarová Petra Mgr.
ReferencesAD Tonarová et al. (2012)

back
Previous Previous
Next Next     
Pteropelta sp.
Pteropelta Eisenack, 1939

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]