Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Prvoci > Dírkovci

Dírkovci (Foraminifera)

      Foraminifery česky také nazývány jako dírkovci (lat. Foraminifera) jsou prvoci vytvářející chitinózní, aglutinované (tj. slepené ze zrníček), nejčastěji však vápnité schránky. Schránky jsou jednokomůrkové i vícekomůrkové, o velikosti méně než milimetr až do několika centimetrů.
U některých druhů lze pozorovat nápadný dimorfismus (podle velikosti první komůrky se rozeznávají formy megasférické a mikrosférické).

Foraminifery jsou převážně mořští bentičtí nebo planktonní živočichové známí od kambria; pro své velké rozšíření často nalézají uplatnění v biostratigrafii - Fusulinacea v karbonu a permu, Globigerinacea v mezozoiku až terciéru, Nummulitacea v paleogénu aj. Foraminifery mají velký horninotvorný význam a akumulace jejich schránek často vytvářejí mocné polohy vápenců (např. fusulinové, numulitové). Významnou měrou se podílejí i na složení korálových útesů. V dnešních mořích se na rozlehlých plochách ukládá hlubokomořské tzv. foraminiferové bahno (globigerinové bahno).


Zdroj: On-line geologická encyklopedie

Zdroj: Wikipedia
 

p4226
Flabellina elliptica p4226
JK6666a
Pseudoschwagerina Dunbar & Skinner, 1936 JK6666
JK6669a
Pseudoschwagerina Dunbar & Skinner, 1936 JK6669
JK6664a
Pseudoschwagerina Dunbar & Skinner, 1936 JK6664
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 27 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]