Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Arthropods > Ostracods

Ostracoda (Ostracods)

Boucia ornatissima

Inv. no.SM183
TaxonomyKmen: Arthropoda / Třída: Ostracoda / Rod: Boucia / Druh: ornatissima
Description
Lithostratigraphypožárské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - silur - přídolí

back
Previous Previous
Next Next     
Boucia ornatissima
Boucia ornatissima

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]