Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Arthropods > Ostracods

Ostracoda (Ostracods)

Cerninella bohemica

Inv. no.XA492
TaxonomyKmen: Arthropoda / Třída: Ostracoda / Rod: Cerninella / Druh: bohemica
Description
Lithostratigraphyletenské souvrství
Chronostratigraphypaleozoikum - ordovik - kralodvor - beroun
LocalityChrustenice - vrch Blýskava List ofxhibits on this locality

back
Previous Previous
Next Next     
Cerninella bohemica
Cerninella bohemica

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]