Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Ostnokožci > Cystoidi

Cystoidi (Cystoidea)

      Cystoidi (lat. Cystoidea) mají vakovitou téku, která se skládá z vysokého počtu nepravidelných destiček v několika řadách. Ústní otvor je na horní straně téky, k ústnímu otvoru přiléhá většinou pět ambulakrálních brázd. Mezi příústními deskami vybíhá pyramidovitý anální otvor z pěti či více análních desek (anální pyramida). S výjimkou desek u ústí mají všechny desky téky párovité otvory (diplopóry). Cystoidi často neměli stonek k přichycení, ale přisedali rozšířenou bází k pevnému povrchu nebo měli spodní část vakovité téky zabořenou do sedimentu.

Cystoidi žili přisedle, často ve skupinách, zejména v mělkých vodách a měli zřejmě vyšší toleranci na zvířený sediment.

Objevují se na počátku ordoviku, v jeho průběhu dosahují maxima rozvoje. Od siluru ustupují a mizí na konci devonu.

Zdroj
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
Mergl, 2002, upraveno
cystoidea
"Cystoidea" z Ernst Haeckelova (1904) díla "Kunstformen der Natur"
Zdroj: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haeckel_Cystoidea.jpg


 

XB781
Barrandocarpus jaeckeli XB781
XB796
Caleidocrinus multiramus XB796
XB799
Codiacystis bohemica Barrande, 1887 XB799
XB801
Echinosphaerites bohemicus XB801
p4876
Orocystites helmhackeri p4876

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 659 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]