Česká geologická služba
Virtual museum
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs
Home  > Taxonomy > Animals > Metazoans > Molluscs > Evolutionary relationships in Mollusca (simplified)

Zjednodušené schéma základního členění a evolučních vztahů mezi měkkýši

fylogen
Reference: http://www.nhc.ed.ac.uk/index.php?page=24.25.312.328

Virtual museum of the Czech Geological Survey, www.geology.cz, (C) Czech Geological Survey, 2011, v.0.99 [13.12.2011]