Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční > Měkkýši

Měkkýši (Mollusca)

      Měkkýši (lat. Mollusca) patří mezi bezobratlé živočichy. Po členovcích se jedná o nejpočetnější živočišný kmen čítající asi 135 000 druhů. Měkkýši jsou dvoustranně souměrní (bilaterálně symetričtí) nebo sekundárně asymetričtí. Jsou to coelomoví nečlánkovaní živočichové. Coelom byl ale z větší části redukován.Jako bezobratlí živočichové nemají vnitřní kostru.

Tělo se dělí na hlavu, nohu a útrobní vak. Útrobní vak obsahuje orgány a je kryt kožním záhybem tzv. pláštěm, jehož pokožka vylučuje na povrch schránku z uhličitanu vápenatého. U některých zástupců je schránka redukovaná např. u sépií na sépiovou kost a u některých úplně chybí např. u chobotnic.

Rozmnožují se pohlavně. Jsou mezi nimi hermafrodité i gonochoristé. Měkkýši se líhnou z vajíček. Někteří jsou živorodí.Vývoj je (podle druhu měkkýše) buď přímý (tzn. malý plž je po vylíhnutí podobný dospělci a jenom roste) nebo nepřímý (přes larvu, která se dospělci nepodobá).

Skoro všechny třídy měkkýšů žijí v moři. Někteří mlži žijí také ve sladkých vodách, plži žijí buď ve slané nebo sladké vodě, ale i na souši. Jsou největšími živočichy z bezobratlých (někteří hlavonožci mají dělku až 20 m)

Pro paleontology je významná zejména jejich schránka.

Vyskytují se od spodního kambria po recent.

Zdroj:
Wikipedia, upraveno
Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".", upraveno
fylogen
Zjednodušené schéma základního členění a evolučních vztahů mezi měkkýši
Zdroj: http://www.nhc.ed.ac.uk/index.php?page=24.25.312.328

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]