Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Mapové hledání > Lokalita

Výsledek hledání v mapě

Seznam exponátů z lokality Děd - Barrandovy jámy (Drabov) 

XB436
Caryon bohemicum XB436
MS_7205
Dalmanitina socialis (Barrande) MŠ7205
MS_14131
Eudolatites promura MŠ14131
BB469
Metaconularia anomala BB469
XB437
Nothozoe pollens XB437

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 68 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]