Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Mapové hledání > Lokalita

Výsledek hledání v mapě

Seznam exponátů z lokality Srbsko - výchozy srbského souvrství



 

XA256
Barrandeina dusliana XA256
XA264
Barrandeina dusliana XA264
XA257
Pseudosporochnus krejcii XA257
XA283
Pseudosporochnus krejcii XA283
XA282
Pseudosporochnus krejcii XA282
WA5
Rellimia hostimense WA5
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 190 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]