Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Bakterie

Bakterie (Bacteria)

      Bakterie (Bacteria, dříve též Bacteriophyta či Schizomycetes), nebo také eubakterie (Eubacteria), je doména či říše jednobuněčných prokaryotních organismů (nemajících pravé jádro oddělené od cytoplasmy membránou). Mívají kokovitý či tyčinkovitý tvar a zpravidla dosahují velikosti v řádu několika mikrometrů. Typickou součástí bakteriálních buněk je peptidoglykanová buněčná stěna, jaderná oblast (nukleoid), DNA bez intronů, plazmidy a prokaryotní typ ribozomů. U bakterií se nevyskytuje pohlavní rozmnožování, namísto toho se nejčastěji dělí binárně. Bakterie jsou nejrozšířenější skupinou organismů na světě. Dříve se druhy bakterií klasifikovaly podle vnějšího vzhledu, dnes jsou moderní zejména genetické metody. Díky nim se dnes rozlišuje asi 25 základních kmenů bakterií.

Jejich jistých fosilních zbytků není mnoho, většinou odborníci váhají v zařazení zbytků prokaryotních organismů mezi říšemi či doménami Archeobakterie a Bakterie. Se značnou jistotou však k nim patří zbytky prokaryot nacházené v trzv. stromatolitech - útvarech květákovitého tvaru, které jsou tvořeny tenkými vrstvičkami organické hmoty a sedimentu a jsou známy od raného proterozoika po dnešek (Shark Bay, Austálie). Zde se nejpravděpodobněji jedná o sinice - cyanobaktérie, které většina autorů mezi baktérie řadí.


Zdroj: Wikipedia
Zjednodušený řez baktérií
Zjednodušený řez baktérií
Fosilní stromatolity (Hoyt Limestone, kambrium, Saratoga Springs, NY)
Fosilní stromatolity (Hoyt Limestone, kambrium, Saratoga Springs, NY)
Recentní stromatolity. Shark Bay, Austrálie
Recentní stromatolity. Shark Bay, Austrálie
CyanobacteriaAD Fatka a Mikuláš (2019)MISS - Microbial induced sediment OF17
Cyanobacteriaonkoidy ZT5
CyanobacteriaFatka a Mikuláš (2018), fig. 3dMISS - Microbial Induced sediment OF16
Cyanobacteria JK6720
Cyanobacteria JK6734
Cyanobacteria JK6736
Haliseriteszbytky povlaků JK7219
Rothpletzellapovlaky JK7223
Rothpletzellazbytky povlaků JK7240
Rothpletzellazbytky povlaků JK7241
Rothpletzellazbytky povlaků JK7256
Rothpletzellapovlaky JK7226
Rothpletzellapovlaky JK7231
Rothpletzellapovlaky JK7234
Rothpletzellapovlaky JK7229
Rothpletzellapovlaky JK7233
Rothpletzellazbytky povlaků JK7236
Rothpletzellazbytky povlaků JK7238
Rothpletzellazbytky povlaků JK7245
Rothpletzellazbytky povlaků JK7248

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]