Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové

Živočichové (Animalia)

      Živočichové (Animalia, Metazoa) je kmen heterotrofních eukaryotních organismů (majících pravé buněčné jádro oddělené od cytoplazmy membránou), které se již na buněčné úrovni odlišují od rostlin a hub. Jejich buňky nemají plastidy ani buněčnou stěnu. Jsou dnes řazeni do skupiny Opisthokonta spolu s houbami a některými prvoky. Tradičně (a dnes již nesprávně) se dělí na dvě podříše: jednobuněčné prvoky (lat. Protozoa) a mnohobuněčné (Metazoa). Podle moderní systematiky je říše živočichů dnes totožná se svou bývalou podříší „mnohobuněční“ (Metazoa), nezahrnuje tedy žádné prvoky, kteří mají zcela samostatné postavení. Pro účely našeho muzea se však držíme ještě tradičního členění, především proto, že se na našich školách v drtivé většině stále vyučuje právě tato, dnes již překonaná klasifikace.

Jako živočichové v užším slova smyslu (Holozoa) je označována skupina Metazoa, rozšířená o její některé jednobuněčné příbuzné (konkrétně o parafyletickou skupinu trubének Choanozoa). Jako heterotrofní organismy jsou živočichové závislí na autotrofních organismech, především na rostlinách. Někteří živočichové žijí v symbióze s autotrofními jednobuněčnými organismy, které jim poskytují potravu. Přibližně třetina kmenů má parazitické zástupce, některé kmeny jsou výhradně parazitické.

V živočišném těle často dochází ke značné specializaci jednotlivých částí (tkáně, orgány). Houby (Porifera) a vločkovci (Placozoa), tj. "nejprimitivnější" kmeny, ale ještě tkáně nemají a jejich buňky jsou do jisté míry schopné autonomie. Houby jsou příbuzné s trubénkami (Choanozoa), kmenem prvoků, jehož zástupci mají schopnost tvořit kolonie. Skupina Myxozoa je sekundárně jednobuněčná a byla proto dříve nesprávně řazena mezi prvoky – dokázala se však její příbuznost s žahavci. Je známo přes 35 kmenů mnohobuněčných. Zhruba polovina je výhradně mořských, všechny kmeny kromě drápkovců (Onychophora) mají i vodní zástupce. Všechny kmeny, včetně drápkovců, však vznikly v moři.Zdroj: Wikipedia, upraveno
phyllogeny
Jedno z fylogenetických schémat řešících vzájemnou příbuznost eukaryotních organismů
Zdroj: http://4.bp.blogspot.com/-qyoXNvxSwMY/Tg1QCHPE-aI/AAAAAAAACxk/W9d1F6E8XqA/s1600/ToE%2B2010%2Bv1-4a%2Bh-res%2BPsiW.jpg

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]