Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny

Minerály a horniny

     

V této části virtuálního muzea je přístupná fotografická dokumentace rozsáhlých mineralogicko-geologických kolekcí ČGS, které byly jako celek přihlášeny do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Tyto kolekce jsou zaměřeny regionálně - pokryvají systematicky celé území ČR a jako takové jsou unikátní. Horniny jsou ve virtuálním muzeu tříděny do skupin na základě jejich geneze, s respektováním kódovníků ČGS vystavených na portále ČGS. Minerály jsou tříděné podle klasifikace Bernarda a Strunze. Další informace můžete najít také v databázi mineralogicko-geologických kolekcí ČGS .

Minerály Horniny
Minerály Horniny

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]