Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny

Horniny

     

Horniny jsou v této části virtuálního muzea tříděny do šesti skupin na základě jejich geneze. I když jsou možné i další klasifikace, zvolili jsme toto třídění s ohledem na stávající Geologické kódovníky ČGS i probíhající mapování 1:25000, v jehož průběhu vzniká postupně databáze dokumentačních bodů, která zmíněnou klasifikaci rovněž využívá. Zajištěna je tak mimo jiné i potřebná jednota výstupů.Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]