Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Mnohobuněční

Mnohobuněční (Metazoa)

      Mnohobuněčnost je stav, kdy je tělo určitého organizmu složeno z většího počtu buněk, které jsou specializované a spolupracují mezi sebou. Mezi mnohobuněčné organizmy jsou tradičně počítány některé rostliny (některé zelené řasy, suchozemské rostliny, ruduchy či parožnatky), některé houby a všichni moderně pojatí živočichové. Dále však v určitém smyslu známe mnohobuněčné chaluhy, některé hlenky a podobně. Tendenci k mnohobuněčnosti je možné najít i u mnohých prokaryot. Je velmi pravděpodobné, že mnohobuněčnost vznikla v geologické historii Země mnohokrát a nezávisle. Přechodnou formu mezi mnohobuněčností a jednobuněčností představují organizmy vytvářející kolonie. V některých dochází k určité specializaci a spolupráci buněk (některé řasy a prvoci, například váleč koulivý). Nutno také dodat, že většina běžných mnohobuněčných organizmů ve svém životním cyklu obsahuje i jednobuněčné stádium.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org

Zdroj: Benton a Harper: Introduction to the Paleobiology

Metazoa
Jeden z možných fylogenetických vztahů mnohobuněčných (Metazoa)
Zdroj: http://users.rcn.com/jkimball.ma.ultranet/BiologyPages/I/Invertebrates.html

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]