Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Živočichové > Prvoci

Prvoci (Protozoa)

      Prvoci (lat. Protozoa) je souhrnné označení pro jednoznačně parafyletickou skupinu jednobuněčných eukaryotních heterotrofních (nebo mixotrofních) organismů, které byly klasicky řazeny do říše živočichové (Animalia) a to pro svou pohyblivost a neschopnost fotosyntézy. Tím se také odlišují od ostatních protistů, jako jsou různé řasy (Algae) či houbám podobní protisté (hlenky, oomycety a podobně). Toto klasické členění je dnes již ale značně zastaralé, pro bližší informace srovnej např. poměrně konzervativní pohled Kotpala (2010): "Modern Text Book of Zoology: Invertebrates." a Bruscy et al. (2003): "INVERTEBRATES"" a další. Přesto se tohoto tradičního pojetí pro účely našeho virtuálního muzea přidržujeme. Je totiž přehledné a tradičně u nás bývá také stále ještě vyučováno ve školách - návštěvníci našich stránek jsou na ně tedy zvyklí.


Klasifikace prvoků ovšem prošla v posledních letech překotným vývojem (viz výše) a dnes se prvoci řadí do několika eukaryotních víceméně snad již přirozených superskupin, především pak Amoebozoa (např. Archamoebae), Opisthokonta (zejména trubénky, Choanozoa), Chromalveolata (např. nálevníci, Ciliophora), Excavata (např. krásnoočka, Euglenozoa) a Rhizaria (např. dírkonošci, Foraminifera).

Všechny životní funkce si zajišťuje buňka prvoka sama a u některých skupin (např. nálevníků) došlo k vývoji velice sofistikovaných organel, které mají do jisté míry analogickou funkci orgánům mnohobuněčných živočichů. Někteří prvoci však vytvářejí i kolonie z více či méně samostatných jedinců.

Pro paleontologii jsou důležité skupiny vytvářející pevnou schránku schopnou fosilizace (např. radiolárie, foraminifery, thecamoeby a někteří nálevníci - tintinidi), jejichž zástupci mají značný biostratigrafický význam a umožňují podrobnou zonaci např. v karbonu, mesozoiku a terciéru.

Stratigrafický význam některých skupin (např. radiolárií pro alternativní biostratigrafickou zonaci ve starším paleozoiku) v budoucnu patrně ještě poroste. Zdroje: Wikipedia

Kvaček et al. (2000)""Základy systematické paleontologie I.".",

Brusca et al. (2003) "INVERTEBRATES"


Radiolaria_o
Vyobrazení radiolárií v knize Ernsta Haeckela (1862): Die Radiolarien
Zdroj: Ernst Haeckel (1862): Die Radiolarien on-line

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]