Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Výtrusné > Přesličky

Přesličky (Equisetopsida)

      Přesličky (lat. Equisetopsida) jsou vyšší cévnaté rostliny, dnes pouze byliny. V geologické minulosti Země ale dosahovaly až stromovitého vzrůstu (Calamites měřil až 20 metrů). Nápadným znakem u přesliček je článkovaný stonek a uspořádání listů do přeslenu. Přesličky se poprvé objevují ve svrchním devonu a největšího rozvoje dosahují v karbonu. Stejně jako dnes osidlují převážně vlhká stanoviště. V karbonu se také podílely na vzniku uhelných slojí. Do recentu přetrval jediný rod Equisetum (Přeslička).

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Equisetopsida


 

ZS_317
Annularia stellata ZŠ317
ZS_39
Annularia stellata ZŠ39
ZS_197
Asterophyllites longifolius ZŠ197
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 166 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]