Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Plavuňovité

Plavuňovité (Lycopodiophyta)

      Plavuňové rostliny (lat. Lycopodiophyta), vývojově navazují na skupinu Zosterophyllophyta a v současné době jsou brány jako samostatná skupinu. Dříve byly řazeny ke kapraďorostům. Stejně jako u přesliček do recentu přežily pouze byliny, v geologické minulosti byly běžné i stromovité plavuně. Stonek u plavuňovitých je plný, nečlánkovaný, porostlý mikrofyly, větví se dichotomicky, případně pseudomonopodiálně. Gametofyt je mnohobuněčný, nezávislý na sporofytu.

První plavuňovité se objevují ve spodním devonu, hlavní rozvoj spadá do karbonu (tvoří jednu z hlavních složek uhlotvorné vegetace), od permu do recentu přežívá jen několik málo rodů.


 

XA256
Barrandeina dusliana XA256
XA258a
Barrandeina dusliana XA258
XA264
Barrandeina dusliana XA264
ZS_314a
Lepidodendron subdichotomum ZŠ314
ZS_314
Lepidodendron subdichotomum ZŠ314
WA107
Lepidostrobus lycopoditis WA107
WA99a
Lepidostrobus lycopoditis WA99
WA99
Lepidostrobus lycopoditis WA99
WA88
Lepidostrobus WA88
WA80
Lepidostrobus WA80
WA76
Lepidostrobus WA76
WA90
Lepidostrobus variabilis WA90
p5104
Stigmaria ficoides p5104
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 166 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]