Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Acritarchy

Acritarchy (Acritarcha)

      Acritarchy (lat. Acritarcha) je umělá skupina pro objekty, které jsu tvořeny acidorezistetní organickou stěnou, která obklopuje centrální dutinu.Symetrie, tvar a ornamentace stěny jsou velmi variabilní. Do skupiny Acritarcha jsou řazeny organické mikrofosilie, které není možno jednoznačně klasifikovat v rámci žádné z existujících skupin. Jejich zařazení do rostliné říše je také nejisté, někteří je řadí spíše k říši živočišné.

Vyskytují se od kambria do recentu.

Ukázky střednoordovických acritarch z lokality Červený vrch. Převzato z článku Fatky (2003)
Zdroj: http://www.geology.cz/bulletin/fulltext/06-fatka.pdf


 

WA3
Chabiosphaera bohemica Drábek, 1972 WA3
WA3a
Chabiosphaera bohemica Drábek, 1972 WA3
   

Ve virtuálním muzeu je evidován 1 vzorek.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]