Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Mechorosty

Mechorosty (Bryophyta)

      Mechorosty (lat. Bryophyta) mají stélku drobného vzrůstu, která patří ke gametofytní generaci, rozmnožovací orgány štět a tobolka patří sporofytu. Stélka může být rozčleněna na lodyžku a lístky, které jsou přivněné k substrátu jednoduchými vlákny (rhizoidy).

Ekologie: mechy obvykle žijí v nejnižším patru suchozemské vegetace.

Stratigrafie: nejisté záznamy jsou známy již od ordoviku, s jistotou jsou známy ze spodního devonu. K mechorostům se někdy řadí i obtížně zařaditelné kulovité fosílie o průměru jednoho až dvou milimetrů, zahrnované pod kumulativní rod Pachytheca.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Bryophyta

Generalizované schéma životního cyklu mechů
Zdroj: http://academic.kellogg.edu/herbrandsonc/bio111/bryophytes.htm


 

JK8271
Pachytheca JK8271
JK8270
Pachytheca JK8270
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 11 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]