Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Výtrusné > Kapradiny

Kapradiny (Filicopsida)

     

Kapradiny (lat. Filicopsida nebo Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeny po celé Zemi. Současné druhy jsou z velké většiny byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy. Vymřelé stromovité kapradiny se hojně vyskytovaly v permokarbonských lesích. Kapradiny se poprvé objevily ve spodním devonu a největší rozvoj zažily právě během karbonu a permu. V druhohorách a třetihorách spíše kapradiny vymíraly. Evolučně pravděpodobně navazují na oddělení Rhyniophyta. Kapradiny druhotně netloustnou (tzn. nezvětšují tloušťku stonku nebo kořenu činností laterálního meristému kambia, případně felogénu).

Rozbalit+


 

ZS_168
Pecopteris cyathea ZŠ168
ZS_171
Pecopteris lepidorachis ZŠ171
ZS_315
Pecopteris polypodioides ZŠ315
ZS_315
Pecopteris polypodioides ZŠ315
ZS_50
Pecopteris raconicensis ZŠ50
ZS_36
Pecopteris raconicensis ZŠ36
XA283
Pseudosporochnus krejcii XA283
XA282
Pseudosporochnus krejcii XA282
XA257
Pseudosporochnus krejcii XA257
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 243 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]