Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Výtrusné > Kapradiny

Kapradiny (Filicopsida)

     

Kapradiny (lat. Filicopsida nebo Polypodiophyta) jsou oddělení výtrusných cévnatých rostlin, čili kapraďorostů (Pteridophyta), jehož zástupci jsou hojně rozšířeny po celé Zemi. Současné druhy jsou z velké většiny byliny, ale v některých tropických oblastech rostou i stromovité druhy. Vymřelé stromovité kapradiny se hojně vyskytovaly v permokarbonských lesích. Kapradiny se poprvé objevily ve spodním devonu a největší rozvoj zažily právě během karbonu a permu. V druhohorách a třetihorách spíše kapradiny vymíraly. Evolučně pravděpodobně navazují na oddělení Rhyniophyta. Kapradiny druhotně netloustnou (tzn. nezvětšují tloušťku stonku nebo kořenu činností laterálního meristému kambia, případně felogénu).

Rozbalit+
Alloiopteris coralliodes p4643
Anemia fremontiotisk větvičky p4695
Armbardtia scheifeifragment stonku ZŠ692
Armbardtia scheifeiŠimůnek a Martínek (2009), Pl. 4, fig. 5stonek s listy, pozitiv a negativ (a,b) ZŠ200
Callipterisfragmenty olistění ZŠ686
Callipterisfragment větévky ZŠ706
Callipterisfragmenty olistění ZŠ685
Callipterisfragment stonku ZŠ693
Callipterisfragment listu ZŠ724
Callipterisfragmenty olistění ZŠ684
Cyathea arborescenspozitiv s dobře zachovalou uhelnou hmotou WA156
Filicopsida Engler, 1924zbytky neurčitelných rostlinných zbytků PB451
Filicopsida Engler, 1924zbytky neurčitelných rostlinných zbytků PB450
Filicopsida Engler, 1924Šimůnek a Martínek (2009), Pl. 2, fig. 10větvící listy - fragmenty + negativ (a-b) ZŠ187
Filicopsida Engler, 1924pozitiv + negativ s dobře zachovalou uhelnou hmotou WA110
Filicopsida Engler, 1924negativ s špatně zachovalou uhelnou hmotou WA121
Mariopteris acuta p4653
Mariopteris ZŠ845
Mixoneura linguataŠimůnek a Martínek (2009), Pl. 2, fig. 9větvička + pozitiv (a, b) s Rhachiphyllum lyriatifolia ZŠ186
Mixoneura linguataŠimůnek a Martínek (2009), Pl. 3, fig. 2list + Cordaites sp. + Annularia stellata (jeden kus) ZŠ190

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]