Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Výtrusné > Megaspory

Megaspory

      Megaspory, také zvány makrospory, je druh spor, který je přítomen u tzv. heterosporních rostlin. Tyto typy rostlin produjují dva typy spor - mikrospory a megaspory. Obecně řečeno, megaspory produkují samičí gametofyt (samičí rostlinku), která je oplodněna spermatem produkovaným samčím gametofytem, který se vyvinul z mikrospory.
Mezi rostliny, u kterých tento typ oplodnění známe, náleží např. rody Selaginella, Marsilea, Pilularia, and Regnellidium, Azolla, Salvinia. To jsou převážně výtrusné cévnaté rostliny (plavuně, kapradinovité). Princip tohoto oplození je ale vlastně zachován i mezi nahosemennými a krytosemennými rostlinami.

Protože je pochopitelně někdy velmi obtížné poznat původce megaspor, bývají jejich fosilní nálezy někdy vyčleňovány do umělé, polyfyletické skupiny. Pro větší přehlednost tak činíme i my.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Megaspore


 

YA1387
Valvisisporites nitens Kalibová, 1959 YA1387
YA1387a
Valvisisporites nitens Kalibová, 1959 YA1387
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 156 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]