Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Plavuňovité > Plavuně

Plavuně (Lycopodiopsida)

      Lycopodiopsida je třída rostlin, často považovaná za příbuznou s kapradinami.
Plavuně jsou považovány za strukturálně nejprimitivnější cévnaté rostliny s malými lístky, homosporósními sporami, které vznikají ve sporangiích, větvenými stonky (často dichotomósně se větvícími) a obecně jednodušší tělesnou stavbou. Třída Lycopodiopsida obsahuje jediný řád Lycopodiales, jediný vymřelý řád Drepanophycales.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Lycopodiopsida

Plavuň pučivá
Zdroj: http://www.biolib.cz/en/taxonimage/id12540/
Baragwanathia brevifolia Kraft et Kvaček, 2017Kraft a Kvaček (2017), Figs. 3A, B, D–J, 4A–C.část stélky, ve spodní části odebrán vzorek na analýzu - viz Kraft a Kvaček (2017) KR1
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6456
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935část kmínku s listeny JK18177
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935část kmínku s listeny JK18176
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6455
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6454
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6459
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6458
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6457
Baragwanathia longifolia Lang &Cookson, 1935 JK6453
Barrandeina dusliana XA250
Barrandeina dusliana XA267
Barrandeina dusliana XA251
Barrandeina duslianafoto XA264
Barrandeina dusliana XA254
Barrandeina dusliana p4592
Barrandeina duslianafoto XA256
Barrandeina duslianafoto XA258
Chaloneriapozitiv s dobře zachovalou uhelnou hmotou WA117
Drepanophycus spinosus p3555

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]