Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Rozsivky

Rozsivky (Diatomae)

      Rozsivky (lat. Diatomae) jsou jednobuněčné i koloniální organismy, mají opálem inkrustovanou stěnu. Jejich schránka se skládá z frustule, která má epitéku a hypotéku. Na základě symetrie se rozlišují penátní a centrické formy.

Ekologie: vyskytují se jak v mořském tak sladkovodním prostředí, v mořském prostředí převládají centrické formy, zatímco ve sladkovodním jsou převážně formy penátní.

Stratigrafie: nejstarší rozsivky jsou známy ve spodní křídě, jsou hojně využívány pro účely biostratigrafie.

Rosivky
Zdroj: http://www.daviddarling.info/encyclopedia/D/diatom.html

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]