Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Výtrusné

Výtrusné rostliny (Pteridophyta)

      Kapraďorosty (lat. Pteridophyta) je souhrnné označení pro několik oddělení suchozemských výtrusných cévnatých rostlin, jejichž tělo je rozdělené na pravé orgány (kořen, stonek, list). Mají také pravé cévní svazky. Rozmnožování se děje především pomocí výtrusů (spor), životní cyklus je rodozměna. Mezi kapraďorosty patří kapradiny, přesličky, plavuně a psilofyty. Věda, která se jimi zabývá, se nazývá pteridologie. Rozvoj kapraďorostů probíhal již v prvohorách, díky tomu máme dnes fosilní paliva. Dnes známe asi 20 000 druhů. Podle novějších studií je známo, že skupina kapraďorosty nemůže být monofyletická, pokud zahrnuje i plavuně – ty jsou totiž samostatnou vývojovou linií. Proto je nově používáno označení Monilophyta pro kapradiny, přesličky a psilofyty. V takovém případě je to opravdu monofyletická skupina.

Životní cyklus kapraďorostů je rodozměna. Ze zygoty se vyvíjí sporofyt, na němž vyroste výtrusnice, ve které se vyvíjí haploidní výtrus. Z výtrusu vznikne buď samčí nebo samičí prokel - gametofyt. Ze samčího prvoklíčku vyroste pelatka nesoucí pohyblivé spermatozoidy. Samičí prvoklíček dá vzniknout zárodečníku, v každém je jedna vaječná buňka (bez bičíku). Ve vodním nebo vlhkém prostředí dojde k oplození vaječné buňky.


 

ZS_39
Annularia stellata ZŠ39
ZS_317
Annularia stellata ZŠ317
ZS_197
Asterophyllites longifolius ZŠ197
ZS_168
Pecopteris cyathea ZŠ168
ZS_171
Pecopteris lepidorachis ZŠ171
ZS_315
Pecopteris polypodioides ZŠ315
ZS_315
Pecopteris polypodioides ZŠ315
ZS_50
Pecopteris raconicensis ZŠ50
ZS_36
Pecopteris raconicensis ZŠ36
XA282
Pseudosporochnus krejcii XA282
XA283
Pseudosporochnus krejcii XA283
XA257
Pseudosporochnus krejcii XA257
YA1387a
Valvisisporites nitens Kalibová, 1959 YA1387
YA1387
Valvisisporites nitens Kalibová, 1959 YA1387
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 626 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]