Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Krytosemenné > Dvouděložné

Dvouděložné (Magnoliopsida)

      Klasicky pojatá třída dvouděložných kvetoucích rostlin (lat. Magnoliopsida s.l.) zahrnuje podle některých novějších pojetí dvě třídy, nebo podtřídy:

1) Nižší dvouděložné (Magnoliopsida s.s.), což by měla být parafyletická (tedy nepřirozená) skupina rostlin, která zahrnuje starobylé řády krytosemenných dvouděložných rostlin. Zahrnuje asi 5 % známých dvouděložných rostlin, celkem cca 8000 druhů v 27 čeledích a vyšší dvouděložné rostliny
2) Vyšší, nebo také pravé dvouděložné (Rosopsida) vymezené až na základě molekulární systematiky. Skupina obsahuje většinu bývalých dvouděložných rostlin (s výjimkou bazálních řádů z okruhu leknínů a magnolií) a její zástupci mají tedy také znaky dříve uváděné pro dvouděložné rostliny.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Magnoliopsida
http://botanika.bf.jcu.cz/systematikaweb/magnoliophyta.htm
Magnoliopsid
Obr. 56: Magnoliopsida


 

WA4
Araliophyllum nemejcii WA4
MP95
Dombeyopsis lobata MP95
MP172a
Laurophyllum MP172
  

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 130 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]