Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Řasy > Hnědé řasy

Hnědé řasy (Phaeophyceae)

      Hnědé řasy (lat. Phaeophycae) je buď české synonymum pro skupinu Phaeophyceae, česky častěji chaluhy, nebo obecněji pro skupinu stramenopilních řas, též nazývanou Ochrophyta. Hnědé řasy mohou také být v zastaralém pojetí oddělení Chromophyta z říše rostliny (Plantae). Do oddělení jsou zařazeny třídy:

Phaeophyceae - chaluhy,
Chrysophyceae - zlativky,
Bacillariophyceae - rozsivky,
Xanthophyceae - různobrvky,
Raphidophyceae - chloromonády,
Eustigmatophyceae


Ve starších systémech jsou součástí ještě skupiny Cryptophyta - skrytěnky a Haptophyta, nověji vyčleněné do samostatných oddělení.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Hn%C4%9Bd%C3%A9_%C5%99asy


 


Ve virtuálním muzeu jsou evidovány 2 vzorky.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]