Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Nahosemenné > Jehličnany

Jehličnany (Pinopsida)

      Jehličnany (lat. Pinopsida) patří mezi nahosemenné rostliny. Jehličnany jsou vývojově mnohem starší než listnaté stromy a v druhohorách byly dominantními rostlinami. Mezi jehličnany patří stromy, které mají jehlicovité, šupinovité, hladké nebo zpeřené listy. Rostliny jsou většinou dvoudomé, jedna rostlina má samčí a druhá samičí rozmnožovací orgány, nejčastěji ve tvaru šištic. Jejich vajíčka nejsou skryta v květech, ale jsou volně přístupná za šupinami samčích šištic. Pyl je větrem nebo hmyzem přenesen ze samčích šištic na vajíčka samičí rostliny a následně dochází ke splynutí samčí a samičí buňky. Po oplodnění vznikají semena, která nejsou chráněna v plodech, ale jsou volně uložená v šiškách nebo jsou obaleny dužnatým obalem.

První nálezy jehličnanů jsou již z karbonu. Bouřlivý rozvoj zaznamenaly již v permu, kdy se přizpůsobily postupné aridizaci klimatu (redukce listů a ochrana vajíčka v šišticích). Během druhohor jehličnany dominují a až koncem křídy ustupují krytosemenným rostlinám, ve třetihorách však tvoří důležitou složku uhlotvorné vegetace.

Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Pinopsida
Araucariačást kmene (CK142) KP1192
Arthropitysleštěný kus p2616
Artisia approximata Budil, 2011fragment stonku? ZŠ558
Artisia approximata Budil, 2011Šimůnek a Libertín (2006), Pl. IV, fig. 4 (a), 5 (b) ZŠ105
Artisia approximata Budil, 2011Šimůnek a Libertín (2006), Pl. IV, fig. 3 ZŠ104
Artisia approximata Budil, 2011 ZŠ167
Artisia approximata Budil, 2011dřeň (pith) ZŠ827
Artisia Budil, 2011dřeň (pith)? ZŠ817
Cardiocarpus emarginatum Bretjeden kus, semeno WA173
Cardiocarpussemeno ZŠ722
Cardiocarpussemeno ZŠ875
Cardiocarpustři kusy, semeno WA195
Cardiocarpussemeno ZŠ871
Cardiocarpussemeno ZŠ744
CardiocarpusŠimůnek (2017), Pl. 4, fig. 5semeno ZŠ659
Cardiocarpussemeno ZŠ660
Cardiocarpussemeno ZŠ727
CardiocarpusŠimůnek et al. (2017), Pl. 5, fig. 6platyspermické semeno kulatého tvaru ZŠ671
Cardiocarpusplatyspermická semena ZŠ737
Cardiocarpusplatyspermická semena ZŠ736

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]