Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Nahosemenné > Cykasovité

Cykasy (Cycadopsida)

      Cykasovité rostliny (lat. Cycadopsida) jsou považovány za živoucí fosilie, jsou známy od karbonu do recentu. Cykasy se na první pohled podobají podsaditým palmám, se kterými ovšem nemají nic společného. Jako nahosemenné mají blíže k jehličnanům. Podobně jako jehličnany také vytvářejí šištice, které jsou největší v rostlinné říši. Cykasy vznikly z rostlin kapraďosemenných, s nimiž mají podobnou stavbu radiálně symetrických vajíček. U cykasů se objevuje několik typů olistění. Nejjednodušší olistění má rod Taeniopteris (celistvý vějíř a málo větvené žilky), postupným štěpením této čepele podél žilnatiny vzniká složitější typ olistění (rod Nilsonia).

Cykasy známe od karbonu do recentu.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Cycad


 

YA1275
Alethopteris bohemica YA1275
ZS_16
Alethopteris refracta ZŠ16
ZS_17
Alethopteris refracta ZŠ17
ZS_10
Alethopteris urophylla Brongniart ZŠ10
ZS_11
Alethopteris urophylla Brongniart ZŠ11
ZS_12
Alethopteris urophylla Brongniart ZŠ12
ZS_26
Alethopteris valida ZŠ26
ZS_23
Alethopteris valida ZŠ23
ZS_25
Alethopteris valida ZŠ25
ZS_22
Alethopteris valida ZŠ22
ZS_19
Alethopteris valida ZŠ19
ZS_24
Alethopteris valida ZŠ24
YA1278
Alethopteris zeilleri YA1278
YA1279
Alethopteris zeilleri YA1279
WA64
Trigonocarpus WA64

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 58 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]