Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Nahosemenné > Kapraďosemenné

Kapraďosemenné (Pteridospermopsida)

      Kapraďosemenné rostliny (lat. Pteridospermopsida, Lyginodendropsida), patří podle různých autorů do různých skupin. V současné době spíše převládá názor, že kapraďosemenné rostliny patří ke třídě Cycadophyta (cykasovité rostliny). Pro zachování větší přehlednosti je zde uvádíme pod rostlinami nahosemennými. Kapraďosemenné rostliny už se dle názvu vzhledem podobají kapradinám. Byly to dřeviny, stromy či poléhavé keře. Tato skupina se dělí zejména podle rozmístění semen a typu listů na další dvě oddělení Lyginodendropsida a Caytoniopsida (často považované spíše za řád).

První zástupci byli popsáni ze svrchního devonu, největšího rozvoje dosáhly v karbonu, od permu se postupně jejich diverzita snižuje a v kříde vymírají. Není však vyloučeno, že jejich poslední zástupci překročili hranici křída/paleogén - problematické zbytky kapraďosemenných byly totiž popsány z Tasmánie.

Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Pteridosperms


 

YA1274
Alethopteris bohemica YA1274
YA1273
Alethopteris bohemica YA1273
ZS_7
Alethopteris idae ZŠ7
ZS_13
Alethopteris lonchilifolia ZŠ13
ZS_15
Alethopteris lonchilifolia ZŠ15
ZS_14
Alethopteris lonchilifolia ZŠ14
YA1281
Alethopteris zeilleri YA1281
ZS_61
Neurodontopteris auriculata ZŠ61
ZS_318
Pseudomariopteris ribeyronii ZŠ318
 

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 204 vzorků

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]