Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Paleontologie > Rostliny > Nahosemenné > Benetity

Benetity (Bennettitopsida)

      Benetitové (lat. Bennettitopsida) jsou vymřelým řádem rostlin, které se poprvé objevily triasu a vymřely v křídě. Byly charakterizovány silnými kmeny a zpeřenými listy. Vzhledově byly velmi podobné cykasům, což komplikuje rozlišování jejich zkamenělin od cykasů. Podle některých autorů se mohly nacházet blízko evoluční linie vedoucí ke kvetoucím rostlinám.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Benetitov%C3%A9
http://en.wikipedia.org/wiki/Bennettitales

Ukázky benettitů: 1) Williamsonia; 2) Cycadeoidea; 3) Williamsoniella
Zdroj: http://medbiol.ru/medbiol/botanica/001c5570.htm


 


Ve virtuálním muzeu je evidován 1 vzorek.

Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]