Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Magmatity hl.

Magmatity hlubinné

      Hlubinné magmatity vznikly utuhnutím žhavého magmatu ve větších hloubkách, pod povrchem, kde došlo k postupné krystalizaci silikátové taveniny. Během krystalizace mohlo dojít k diferenciaci magmatu na různé typy hlubinných vyvřelin, nebo k asimilaci materiálu z pláště magmatických krbů.


1441
žula - pegmatitická žíla v rul
g1441
1442
granodiorit amfibolicko-biotitický
g1442
4860
greisen s cínovcem
g4860
7710
granodiorit
g7710
7929
gabrodiorit pyroxen-amfibolický
g7929
10613
žula
g10613
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 369 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]