Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Vulkanity

Vulkanity a vulkanosedimentární horniny

      Vulkanity (efusivní horniny) vznikly výlevy nebo vyvržením a opětovným usazením sopečných produktů (magma, sopečný popel, sopečné pumy), které mohou být druhotně transportovány i na značné vzdálenosti. Vulkanosedimentární horniny jsou složeny z vulkanických produktů a sedimentů, které mohou být smíšeny, nebo usazeny ve střídajících se vrstvách. Příkladem může být tufit.


1765
fonolit
g1765
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 151 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]