Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Sedimenty zpev.

Sedimenty zpevněné

      Zpevněné sedimenty jsou usazeniny, vzniklé druhotným usazením již dříve rozrušených úlomků hornin a jejich redepozicí, případně chemogenním nebo biochemogenním srážením z roztoků, které prošly po svém usazení obdobím diageneze (litifikace). Při diagenezi dochází postupně ke kompakci, stmelení, rekrystalizaci, intrastratálnímu rozpouštění, metasomatóze a autigenezi původního sedimentu, přičemž stupeň diageneze závisí na hloubce pohřbení, tlacích okolních hornin, teplotách, migrujících roztocích a dalších faktorech. Příkladem diageneze může být vznik pískovce z původního písku apod.


10
koněpruské vápence, devon
g10
17
svrchní koněpruské vápence
g17
219
drabovské křemence
g219
1332
dolomit, bílý jemně krystalický
g1332
1365
vápenec krystalický, hr. tmavý
g1365
1551
křemenec terciérní - sluňák
g1551
1679
diatomit páskovaný
g1679
1775
kimberlitová brekcie
g1775
2015
křemenec s faunou
g2015
2298
šedý krystalický vápenec
g2298
5024
vápenec,sladkovod.s gastropody
g5024
5132
vápenec - orthocerový
g5132
5135
vápenec
g5135
5136
vápenec - krinoidový
g5136
5180
jílovec - uhelný
g5180
8294
vápenec slinitý
g8294
    

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 764 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]