Česká geologická služba
Virtuální muzeum
Úvod  > Minerály a horniny > Horniny > Magmatity žilné

Magmatity žilné

      Žilné horniny vznikly průnikem magmatu do puklin nebo zlomových poruch (žíly pravé – angl. dikes), nebo do diskontinuit podél vrstevních ploch (žíly ložní, angl. sills). Žíly jsou často vázány na tělesa hlubinných vyvřelin a jejich blízké okolí. Někdy vystupují ve skupinách, tzv. žilných rojích, často až desítky km dlouhých (většinou jde o bazické horniny typu bazaltů)


1763
porfyr křemenný v nadloží west
g1763
5067
porfyr, puklinatý,
g5067
6506
písmenkový pegmatit
g6506
6511
sodný pegmatit
g6511
7430
pegmatit
g7430
7433
žíla - pegmatitová
g7433
7436
pegmatit - mylonitizovaný
g7436
   

Ve virtuálním muzeu je evidováno celkem 159 vzorků


Virtuální muzeum České geologické služby, www.geology.cz, (C) Česká geologická služba, 2011 , v.0.99 [13.12.2011]